Znajdujesz się na: Strona główna
eproINTRANET
Moduły i funkcjonalności

Moduły i funkcjonalności

Moduły i funkcjonalności

Funkcje systemu eproINTRANET pogrupowane zostały w sześć głównych modułów:

 

CRM

CRM

Zarządzanie relacjami z klientami, wspomagane przez oprogramowanie eproCRM (ang. Customer Relationship Management), umożliwia efektywne wspieranie obsługi klientów przedsiębiorstwa na wszystkich etapach współpracy. Głównym założeniem eproCRM jest rejestrowanie wszystkich informacji generowanych podczas kontaktów z klientami oraz takie ich udostępnienie w sieci wewnętrznej, aby osoby mające styczność z klientem w każdym momencie miały do nich jak najłatwiejszy dostęp. Kluczową kwestią jest również możliwość planowania toku obsługi poszczególnych klientów, mając do dyspozycji zdefiniowane wcześniej szablony obsługi, zależnie od specyfiki klienta, branży czy też projektu.

Baza wiedzy

Baza wiedzy

Każda organizacja posiada pewien zakres wiedzy, dzięki której może prawidłowo funkcjonować, zdobywać klientów i tworzyć nowe rozwiązania. Problem z jakim borykają się współczesne organizacje to kwestia budowania i wykorzystywania wiedzy. Wiedza często bywa przekazywana tylko ustnie, a kultura organizacji nie przewiduje dokumentowania i zapisywania wiedzy w postaci łatwo dostępnej pracownikom. Dzięki oprogramowaniu eproKNOWLEDGE żadna informacja nie zostanie zapomniana, a konkretni pracownicy będą mogli w sposób sprawny i wygodny w każdym momencie dotrzeć do zasobów wiedzy, które są niezbędne w ich codziennej pracy.

Projekty

Projekty

Strategicznym obszarem działania każdego przedsiębiorstwa usługowego jest zarządzanie projektami. W znaczącej mierze od jego skuteczności zależy rentowność całej organizacji oraz zadowolenie klientów. Moduł zarządzania projektami eproPROJECT pozwala w prosty sposób przydzielać zasoby organizacji do planowanych zadań oraz w przejrzysty sposób monitorować przebieg i terminowość ich realizacji.

PIM

PIM

PIM (ang. Personal Information Manager) to moduł służący do wspomagania samodzielnego zarządzania czasem pracy. Umożliwia on precyzyjne planowanie różnych rodzajów zadań oraz przypomina o zbliżających się terminach ich realizacji. Każde zadanie może być powiązane z wieloma dokumentami oraz powtarzane co pewien zdefiniowany czas. Zadania są dodawane do kalendarza automatycznie z modułów CRM i Projekty, jak też mogą być dodawane i modyfikowane bezpośrednio przez użytkownika.

 

PIM to niezwykle elastyczny system – posiada prosty, intuicyjny interfejs użytkownika, a korzystanie z niego nie wymaga posiadania specjalistycznej wiedzy informatycznej.

Faktury

Faktury

Moduł fakturowania ma za zadanie generowanie pierwotnych dokumentów księgowych takich jak faktury VAT, faktury korygujące i noty korygujące. Generowanie faktur sprzężone jest z modułem odpowiedzialnym za zarządzanie projektami i CRM. Ważną funkcjonalność stanowi również śledzenie płatności należności.

Kadry i płace

Kadry i płace

Zarządzanie dokumentami kadrowymi i płacowymi to codzienność każdej organizacji. Narzędzia zawarte w eproINTRANET pozwalają generować dokumenty kadrowe związane z realizacją stosunku pracy, czy to w oparciu o umowy o pracę, zlecenie czy o dzieło. W systemie, na podstawie planu urlopów i listy obecności generowane są ewidencje czasu pracy poszczególnych pracowników oraz lista płac. Integracja z systemem bankowym pozwala w łatwy sposób regulować należności z tytułu świadczenia pracy.

eproINTRANET to skuteczny system informatyczny wspomagający zarządzanie, dedykowany dla małych i średnich przedsiębiorstw o charakterze usługowym. System jest skalowalny, możliwy do dostosowania do specyfiki przedsiębiorstwa i do zmiennych w czasie wymagań organizacyjnych. System współpracuje z różnymi platformami bazodanowymi jak i systemami operacyjnymi.

zamknij

REGULACJE DOTYCZĄCE PLIKÓW COOKIES
Witryna, którą właśnie odwiedzasz używa Cookies. Są one wykorzystywane m.in. w celach: świadczenia usług, reklamy oraz statystycznych. Korzystanie z witryny, jeśli ustawienia przeglądarki nie zostały zmienione, będą one zapisane w urządzeniu, z którego przeglądasz witrynę. Szczegóły znajdują się w dziale Polityka Prywatności.